Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vás, uživatele těchto webových stránek, a společnost Wattstor Ltd, vlastníka a poskytovatele těchto webových stránek. Společnost Wattstor Ltd bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na to, jak používáme veškeré osobní údaje, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Seznamte se prosím důkladně s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Definice a výklad

1.V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:

 • Osobní údaje:
  Souhrnně všechny informace, které poskytnete prostřednictvím webových stránek společnosti Wattstor Ltd. Tato definice zahrnuje v příslušných případech definice uvedené v zákonech na ochranu osobních údajů.
 • Soubory cookie:
  Malý textový soubor, který je umístěn do vašeho počítače těmito webovými stránkami, když navštívíte určité části webových stránek a/nebo když používáte jejich funkce. Podrobnosti o souborech cookie používaných těmito webovými stránkami jsou uvedeny v následujícím článku (Soubory cookie).
 • Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů:
  Jakýkoli platný zákon týkající se zpracování osobních údajů, což zahrnuje mimo jiné nařízení GDPR a jakékoli národní zákony implementující a doplňující zákony, nařízení a sekundární legislativu.
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království
 • Wattstor Ltd, my, nás apod.
  Wattstor Ltd, společnost založená v Anglii a Walesu s registračním číslem 08344409 a sídlem společnosti na adrese 30 Churchill Place, Canary Wharf, Londýn, E14 5EU.
 • Legislativa o souborech cookie ve Spojeném království a EU:
  Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (Směrnice ES) z roku 2003, ve znění změn provedených nařízením o soukromí a elektronických komunikacích (Směrnice ES) (novela) z roku 2011 a nařízením o soukromí a elektronických komunikacích (Směrnice ES) (novela) z roku 2018.
 • Uživatel nebo vy apod.:
  Jakákoli třetí strana, která přistupuje k těmto webovým stránkám a není (i) zaměstnána u společnosti Wattstor Ltd a jednající v rámci svého pracovního poměru nebo (ii) najatá jako konzultant nebo jinak poskytující služby společnosti Wattstor Ltd a přistupující k těmto webovým stránkám v souvislosti s poskytováním takových služeb.
 • Webové stránky:
  Webová stránka, kterou právě používáte, https://wattstor.com, a veškeré subdomény těchto webových stránek, pokud nejsou výslovně vyloučeny jejich vlastními podmínkami.

2.V těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud kontext nevyžaduje jiný výklad:

a) jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak,

b) odkazy na dílčí články, klauzule, přílohy nebo dodatky jsou odkazy na dílčí články, klauzule, přílohy nebo dodatky těchto zásad ochrany osobních údajů,

c) odkaz na osobu zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, svěřenství a partnerství,

d) „včetně“ je chápáno jako „včetně, ale bez omezení“,

e) odkaz na jakékoli zákonné ustanovení zahrnuje jakoukoli jeho změnu nebo novelu,

f) nadpisy a podnadpisy nejsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů.

Působnost těchto zásad ochrany osobních údajů

3.Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na činnosti společnosti Wattstor Ltd a uživatelů ve vztahu k těmto webovým stránkám. Nevztahují se na žádné webové stránky, na které lze z těchto webových stránek přistupovat, což zahrnuje mimo jiné jakékoli odkazy, které můžeme poskytovat prostřednictvím sociálních médií.

4.Pro účely platných zákonů na ochranu osobních údajů je společnost Wattstor Ltd „správcem údajů“. To znamená, že společnost Wattstor Ltd určuje účely, pro které jsou údaje shromažďovány, a způsob, jakým jsou zpracovávány.

Shromažďované údaje

5.Můžeme od vás shromažďovat následující údaje, a to včetně osobních údajů:

a) jméno,

b) název pracovní pozice,

c) povolání,

d) kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla,

e) demografické údaje, jako jsou poštovní směrovací číslo, preference a zájmy,

f) IP adresa (automaticky shromažďována),

g) typ a verze webového prohlížeče (automaticky shromažďováno),

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Způsob shromažďování osobních údajů

6.Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

a) údaje nám poskytujete vy a

b) údaje jsou shromažďovány automaticky.

Údaje, které nám poskytujete

7.Společnost Wattstor Ltd bude shromažďovat vaše údaje různými způsoby, například:

a) když nás kontaktujete prostřednictvím webové stránky, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem,

b) když se u nás zaregistrujete a vytvoříte si účet pro přijímání našich produktů/služeb,

c) když odpovíte na průzkumy, které používáme pro výzkumné účely (ačkoli nejste povinni na ně odpovídat),

d) když se zúčastníte soutěže nebo propagace prostřednictvím kanálu sociálních médií,

e) když se od nás rozhodnete přijímat marketingovou komunikaci,

f) když používáte naše služby,

g) když poskytnete informace pro přístup k branou chráněnému obsahu,

h) když poskytnete informace v rámci registrace na online nebo offline událost,

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Údaje, které jsou shromažďovány automaticky

8.Pokud přistupujete na webové stránky, budeme vaše údaje shromažďovat automaticky, například:

a) automaticky shromažďujeme určité informace o vaší návštěvě našich webových stránek. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat obsah a ovládání webových stránek a zahrnují vaši IP adresu, datum, časy a frekvenci přístupu na webové stránky a způsob, jakým používáte a reagujete na jejich obsah.

b) vaše údaje budeme shromažďovat automaticky prostřednictvím souborů cookie, v souladu s nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči. Bližší informace o souborech cookie a jejich používání na webových stránkách najdete níže v článku „Soubory cookie“.

Používání údajů

9.Jakékoli nebo všechny výše uvedené údaje můžeme příležitostně vyžadovat, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby a rozhraní webových stránek. Konkrétně mohou být údaje používány z následujících důvodů:

a) pro interní záznamy,

b) zlepšování našich produktů/služeb,

c) zasílání marketingových materiálů e-mailem, které by vás mohly zajímat,

d) kontakt pro účely průzkumu trhu, který může být prováděn e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Takové informace mohou sloužit k přizpůsobení nebo aktualizaci webové stránky,

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

10.Vaše údaje můžeme používat pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy. Pokud s tím nesouhlasíte, máte právo v určitých případech vznést námitku (viz článek „Vaše práva“ níže).

11.Pro doručování přímého marketingu prostřednictvím e-mailu budeme potřebovat váš souhlas, ať už prostřednictvím výslovného souhlasu nebo absence nesouhlasu:

a) absence nesouhlasu je specifický typ souhlasu, který se používá, když jste s námi dříve komunikovali (například nás kontaktujete a požádáte o bližší informace o konkrétním produktu/službě a my vám zasíláme obdobné produkty/služby). V rámci tohoto typu souhlasu budeme považovat váš souhlas za daný, pokud odběr nezrušíte.

b) pro jiné typy elektronického marketingu jsme povinni získat váš výslovný souhlas. To znamená, že nám musíte sami aktivně udělit výslovný souhlas, například zaškrtnutím políčka, které pro tento účel poskytneme.

c) pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Informace o tom, jak odvolat svůj souhlas, jsou uvedeny v článku „Vaše práva“ níže.

12.Když se u nás zaregistrujete a vytvoříte si účet, abyste mohli přijímat naše služby, právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost.

Komu předáváme údaje

13.Vaše údaje můžeme předávat následujícím skupinám osob z následujících důvodů:

a) společnostem ve skupině nebo přidruženým subjektům za účelem zlepšení vašeho zážitku z procházení webu v postavení potenciálního nebo stávajícího zákazníka společnosti Wattstor,

b) našim zaměstnancům, zástupcům a/nebo profesionálním poradcům za účelem zajištění poradenství a osvědčených postupů od profesionálních poradců a předávání relevantních nabídek a informací,

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zajištění bezpečnosti údajů

14.Za účelem zajištění ochrany vašich údajů budeme uplatňovat náležitá technická a organizační opatření, například:

a) Přístup k vašemu účtu je zabezpečen heslem a uživatelským jménem, které je jedinečné.

b) Vaše údaje ukládáme na zabezpečené servery.

c) Technická a organizační opatření zahrnují i opatření, jejichž účelem je řešit případná podezření na narušení bezpečnosti údajů. Pokud máte podezření, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim údajům, neprodleně nás o takové skutečnosti informujte na adrese: [email protected] .

d) Pokud se chcete seznámit s podrobnými informacemi od Get Safe Online o tom, jak chránit své údaje, počítače a zařízení proti podvodům, krádežím identity, virům a mnoha dalším online problémům, navštivte prosím web www.getsafeonline.org. Get Safe Online podporuje vláda Spojeného království a přední podniky.

Uchovávání osobních údajů

15.Nevyžadují-li nebo nepovolují-li delší dobu uchovávání údajů právní předpisy, vaše údaje budeme uchovávat v našich systémech po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nepožádáte o jejich smazání.

16.I když vaše údaje smažeme, mohou přetrvávat na záložních nebo archivních médiích pro účely právní, daňové nebo regulační povahy.

Vaše práva

17.Ve vztahu k vašim údajům disponujete následujícími právy:

a) Právo na přístup – právo kdykoli požadovat (i) kopie informací, které o vás uchováváme, nebo (ii) aby vaše údaje byly upraveny, aktualizovány nebo smazány. Pokud vám poskytneme přístup k informacím, které o vás uchováváme, nebudeme vám za to účtovat žádné poplatky, pokud vaše žádost není „zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená“. Pokud jsme k tomu z hlediska práva oprávněni, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody zamítnutí.

b) Právo na opravu – právo na opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

c) Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali nebo odstranili z našich systémů.

d) Právo omezit používání vašich údajů – právo zabránit nám v používání vašich údajů nebo omezit způsob, jakým je můžeme používat.

e) Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli vaše údaje.

f) Právo vznést námitku – právo vznést námitku vůči používání vašich údajů, včetně případů, kdy je používáme pro naše oprávněné zájmy.

18.V případě dotazů nebo chcete-li uplatnit některé z vašich výše uvedených práv nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů (v případech, kdy je souhlas naším právním základem pro zpracování vašich údajů), kontaktujte nás na e-mailové adrese: [email protected] .

19.Nebudete-li spokojeni se způsobem, jakým jsme vyřídili vaši stížnost týkající se vašich údajů, můžete se se svou stížností obrátit na příslušný úřad na ochranu osobních údajů. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje úřadu naleznete na jeho webových stránkách na adrese https://uoou.gov.cz/

20.Důležité je, aby údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše údaje během doby, po kterou je uchováváme, změní, informujte nás o tom.

Odkazy na další webové stránky

21.Tyto webové stránky mohou příležitostně uvádět odkazy na jiné webové stránky. Nad takovými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a nejsme odpovědní za jejich obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na vaše používání takových webových stránek. Doporučujeme proto, abyste se před použitím takových stránek seznámili s jejich zásadami nebo prohlášeními o ochraně osobních údajů.

Změny vlastnictví a kontroly podniku

22.Společnost Wattstor Ltd může příležitostně rozšiřovat nebo zmenšovat svoje podnikání, což může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly, ať už zcela nebo zčásti, nad společností Wattstor Ltd. Údaje poskytnuté uživateli budou, pokud jsou relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání takto převedenou, přeneseny spolu s příslušnou částí podnikání, přičemž nový vlastník nebo ovládající strana bude podle podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů oprávněna používat údaje pro účely, pro které nám byly původně poskytnuty.

23.Údaje můžeme také předat potenciálnímu kupujícímu našeho podnikání nebo jeho části.

24.V těchto případech uplatníme taková opatření, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí

Soubory cookie

25.Tyto webové stránky mohou do vašeho počítače umístit soubory cookie a následně k nim přistupovat. Společnost Wattstor Ltd používá soubory cookie k vylepšení vašeho zážitku z procházení webových stránek. Společnost Wattstor Ltd soubory cookie pečlivě vybírá a přijímá opatření s cílem vždy zajistit ochranu a respektování vašeho soukromí.

26.Všechny soubory cookie používané těmito webovými stránkami se používají v souladu s platnými zákony o souborech cookie Spojeného království a EU.

27.Než webové stránky umístí soubory cookie do vašeho počítače, zobrazí se vám panel se zprávou s žádostí o váš souhlas s nastavením souborů cookie. Poskytnutím souhlasu s umístěním souborů cookie umožňujete společnosti Wattstor Ltd poskytovat vám lepší zážitek z procházení webu i z našich služeb. Pokud si to přejete, můžete souhlas s umístěním souborů cookie odmítnout. V tom případě však některé funkce webových stránek nemusí plně nebo správně fungovat.

28.Tyto webové stránky mohou ukládat následující soubory cookie:

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou nezbytné pro fungování základních funkcí těchto stránek, jako jsou zabezpečené přihlášení nebo nastavení předvoleb souhlasu. Tyto soubory cookie neukládají žádné údaje, ze kterých lze určit totožnost konkrétní osoby.

Soubor cookie Platnost Popis
__hssrc relace Tento soubor cookie je ukládán společností HubSpot vždy, když provede změnu souboru cookie relace. Soubor cookie __hssrc nastavený na 1 udává, že uživatel restartoval prohlížeč.

Pokud soubor cookie neexistuje, předpokládá se, že se jedná o novou relaci.

__hssc 1 hodina Společnost HubSpot ukládá tento soubor cookie, aby sledoval relace a určoval, zda by měl HubSpot zvýšit číslo relace a časové značky

v souboru cookie __hstc.

cookieyes-consent 1 rok Společnost CookieYes ukládá tento soubor cookie, aby si pamatoval preference souhlasu uživatele, aby byly respektovány při dalších návštěvách tohoto webu.

Nezaznamenává ani neukládá žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek.

_GRECAPTCHA 6 měsíců Služba Google Recaptcha ukládá tento soubor cookie k identifikaci botů za účelem ochrany webových stránek proti škodlivým spamovým útokům.
wpEmojiSettingsSupports relace WordPress ukládá tento soubor cookie, když uživatel reaguje pomocí prvků emoji na webových stránkách WordPress. Pomáhá určit, zda je prohlížeč uživatele schopen správně zobrazovat emoji.
rc::a nikdy Tento soubor cookie ukládá služba Google reCaptcha k identifikaci botů za účelem ochrany webových stránek proti škodlivým spamovým útokům.
rc::f nikdy Tento soubor cookie ukládá služba Google reCaptcha k identifikaci botů za účelem ochrany webových stránek proti škodlivým spamovým útokům.
rc::c relace Tento soubor cookie ukládá služba Google reCaptcha k identifikaci botů za účelem ochrany webových stránek proti škodlivým spamovým útokům.
rc::b relace Tento soubor cookie ukládá služba Google reCaptcha k identifikaci botů za účelem ochrany webových stránek proti škodlivým spamovým útokům.

Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají uskutečňovat určité funkce, jako je sdílení obsahu webu na platformách sociálních sítí, sběr zpětné vazby a další funkce třetích stran.

Soubor cookie Platnost Popis
__cf_bm 1 hodina Cloudflare ukládá soubor cookie za účelem podpory aplikace Cloudflare Bot Management.
sp_t 1 rok Tento soubor cookie ukládá společnost Spotify za účelem implementace audio obsahu ze Spotify na webových stránkách a registrace informací

o interakci uživatele související s audio obsahem.

sp_landing 1 den Soubor cookie sp_landing ukládá společnost Spotify za účelem implementace audio obsahu ze Spotify na webových stránkách a registrace informací

o interakci uživatele související s audio obsahem.

lidc 1 den LinkedIn ukládá tento soubor cookie pro usnadnění výběru datového centra.
UserMatchHistory 1 měsíc LinkedIn ukládá tento soubor cookie pro synchronizaci ID LinkedIn Ads.
li_gc 6 měsíců LinkedIn ukládá tento soubor cookie pro ukládání souhlasu návštěvníků s používáním souborů cookie pro nepodstatné účely.
wp-wpml_current_language relace Vícejazyčný doplněk WordPress ukládá tento soubor cookie, aby ukládal aktuální jazyk / jazyková nastavení.

Analytické

Analytické soubory cookie slouží k pochopení, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako jsou počet návštěvníků, míra opuštění, zdroj návštěvnosti atd.

Soubor cookie Platnost Popis
_ga 1 rok 1 měsíc 4 dny Google Analytics ukládá tento soubor cookie za účelem výpočtu dat o návštěvnících, relacích a kampaních a sledování používání webu pro analytickou zprávu o webu.

Soubor cookie ukládá informace anonymně a za účelem rozpoznání jednotlivých návštěvníků přiřazuje náhodně generované číslo.

_ga_* 1 rok 1 měsíc 4 dny Google Analytics ukládá tento soubor cookie za účelem ukládání a počítání zobrazení stránek.
__hstc 6 měsíců HubSpot ukládá tento hlavní soubor cookie za účelem sledování návštěvníků. Obsahuje doménu, počáteční časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva),

aktuální časové razítko (tato návštěva) a číslo relace (zvyšuje se při každé následné relaci).

hubspotutk 6 měsíců HubSpot ukládá tento soubor cookie za účelem sledování návštěvníků webových stránek.

Tento soubor cookie se předává společnosti HubSpot při odeslání formuláře a používá se při deduplikaci kontaktů.

vuid 1 rok 1 měsíc 4 dny Vimeo instaluje tento soubor cookie za účelem shromažďování informací o sledování, a to nastavením jedinečného ID pro ukládání videí na webových stránkách.
_pk_id.1.9bbd 1 rok 1 měsíc
Matomo ukládá tento soubor cookie za účelem ukládání několika podrobností o uživateli, jako je jedinečné ID návštěvníka.

 

 

_pk_ses.1.9bbd 1 hodina Matomo ukládá tento soubor cookie za účelem dočasného ukládání dat pro relaci prohlížeče.
AnalyticsSyncHistory 1 měsíc LinkedIn ukládá tento soubor cookie za účelem ukládání informací o čase, kdy došlo k synchronizaci se souborem cookie lms_analytics.
_cfuvid relace Hubspot ukládá tento soubor cookie za účelem sledování odesílání formulářů.
_hjSessionUser_* 1 rok Hotjar ukládá tento soubor cookie, aby zajistil, že data z následných návštěv stejných webových stránek budou přiřazena stejnému ID uživatele,

které přetrvává v ID uživatele Hotjar, které je pro dané webové stránky jedinečné.

_hjSession_* 1 hodina Hotjar ukládá tento soubor cookie, aby zajistil, že data z následných návštěv stejných webových stránek budou přiřazena stejnému ID uživatele,

které přetrvává v ID uživatele Hotjar, které je pro dané webové stránky jedinečné.

Reklamní

Reklamní soubory cookie slouží k poskytování reklam, které jsou přizpůsobeny návštěvníkům na základě stránek, které dříve navštívili, a k analýze účinnosti reklamních kampaní.

Soubor cookie Platnost Popis
li_sugr 3 měsíce LinkedIn ukládá tento soubor cookie za účelem shromažďování údajů o chování uživatelů s cílem optimalizovat webové stránky a zvýšit relevantnost reklamy na webových stránkách.
bcookie 1 rok LinkedIn ukládá tento soubor cookie na základě tlačítek sdílení LinkedIn a značek reklam za účelem rozpoznávání ID prohlížeče.
bscookie 1 rok LinkedIn ukládá tento soubor cookie za účelem ukládání akcí uskutečněných na webových stránkách.

29.Soubory cookie se můžete rozhodnout v internetovém prohlížeči povolit nebo zakázat. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá, ale toto nastavení lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nápovědě vašeho internetového prohlížeče.

30.Soubory cookie se můžete kdykoli rozhodnout smazat. Avšak v takovém případě můžete ztratit jakékoli informace, které vám umožňují přistupovat na webové stránky rychleji a efektivněji, což zahrnuje mimo jiné personalizovaná nastavení.

31.Pokud si nejste jisti nastavením ochrany soukromí, doporučujeme zajistit, aby byl internetový prohlížeč aktuální, a seznamovat se s nápovědou a pokyny poskytovanými vývojářem internetového prohlížeče.

32.Bližší obecné informace o souborech cookie včetně způsobu jejich zakázání najdete na webu aboutcookies.org. Najdete tam také informace o způsobu odstranění souborů cookie z počítače.

Obecné

33.Žádná z vašich práv z těchto zásad ochrany osobních údajů nesmíte převést na jinou osobu. Naše práva z těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme převést, pokud se důvodně domníváme, že tím vaše práva nebudou dotčena.

34.Pokud soud nebo příslušný úřad shledá, že jakékoli ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo část jakéhokoli ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nebo jeho část v nezbytném rozsahu považována za odstraněnou, přičemž platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů zůstanou nedotčené.

35.Není-li dohodnuto jinak, nebude žádné prodlení, úkon nebo opomenutí některé ze stran při uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku považováno za vzdání se tohoto nebo jiného práva nebo opravného prostředku.

36.Tato smlouva se řídí a vykládá podle České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou podléhat výlučné jurisdikci českých soudů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

37.Společnost Wattstor Ltd si vyhrazuje právo měnit tyto zásady ochrany osobních údajů, pokud to budeme příležitostně považovat za nezbytné nebo pokud to bude vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webových stránkách, přičemž se má se za to, že jste nové podmínky zásad ochrany osobních údajů přijali při prvním použití webových stránek po provedení těchto změn.

Společnost Wattstor Ltd můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]