Snížení nákladů na elektřinu

Díky spolupráci se společností Wattstor mohou podniky ušetřit více než 70 % nákladů na elektřinu.

Kontaktujte nás

Jak dokáže společnost Wattstor tak významně snížit náklady?

Technologie společnosti Wattstor vytváří příležitosti k úsporám nákladů na elektřinu prostřednictvím…

  • maximalizace spotřeby obnovitelné energie v místě spotřeby,
  • dynamických a chytrých flexibilních tarifů (bez rizika),
  • obchodování s elektřinou,
  • řízení zatížení (odběru elektřiny).

Případová studie: Ekologicky zodpovědné rekreační středisko ve Spojeném království

Odvětví: Pohostinství Aktiva: Fotovoltaika, baterie

  • 70% snížení ročních výdajů za elektřinu
  • Úspora 248 GBP na kW za rok

Výše uvedené výsledky jsou založené na celkovém měsíčním flexibilním zatížení 100 kW s dostupností 6,2 MWh měsíčně.

Optimalizace výroby energie v místě instalace

Společnost Wattstor zajišťuje maximalizaci a optimalizaci výroby v místě spotřeby.

Naše řešení pro ukládání energie do baterií se systémem DC/DC-coupled umožňuje připojení významného množství solární energie bez překročení limitů připojení sítě.

Naše platforma Podium automaticky a inteligentně využívá data o výrobě energie, stavu nabití baterie, spotřebních profilech a cenách, aby rozhodla o nejlepším způsobu využití, ukládání nebo prodeje vámi vyrobené obnovitelné energie. Pokud je vaším primárním cílem snížení nákladů, náš systém se nastaví tak, aby u vašich obnovitelných zdrojů energie zajistil co nejlepší úspory a návratnost.

Obchodování s elektrickou energií

Společnost Wattstor spolupracuje s vybranými partnery z řad dodavatelů, aby umožnila uživatelům, kteří generují energii přímo v podniku, využívat volatilitu cen elektřiny a současně zachovat jistotu, co se týče nákladů na dodávky elektřiny.

Společnost Wattstor automatizuje ukládání elektřiny v době nízkých cen, v době vysokých cen se jim vyhýbá odběrem energie z baterie pro pokrytí vlastního provozu podniku a obchoduje s elektřinou pouze tehdy, když je to výhodné. To vše bez rizika, že budete platit za elektřinu, když je tržní cena vysoká.

Zdarma ke stažení: Průvodce - Jak se zorientovat v energetické krizi v České republice?

Jaké faktory ovlivňují cenu, kterou platíme za plyn a elektřinu? A jak se mohou podniky v současných podmínkách orientovat? Nejnovější bílá kniha od společnosti Wattstor „Orientace v energetické krizi: Průvodce pro středně velké podniky“ se zabývá složitostí trhu, energetickou krizí a dalšími tématy jako například…

  • co je příčinou vysokých cen energie,
  • jak čelit první globální energetické krizi,
  • popis našeho neustále se vyvíjejícího systému řízení energie,
  • nový přístup k nakupování energie.

Are you ready to unlock your energy freedom?