Přístup k velkoobchodnímu trhu s energii, jako příležitost pro prázdninový resort

Více obchodních příležitostí v oblasti obchodování s energii pro oceněné rekreační středisko s cílem zlepšit energetický projekt tohoto resortu

Odvětví: Pohostinství Aktiva: Fotovoltaika, baterie

Klientem společnosti Wattstor je oceněný, ekologicky zodpovědný prázdninový resort ve Spojeném království

Rekreační středisko představuje relativně energeticky náročný provoz ve středně velkém segmentu I&C. Se svými luxusními rekreačními chatami, tělocvičnou, bazénem a lázeňskými zařízeními, pro nás představovalo zajímavou výzvu.

Středisko se zavázalo k dodržování hodnot Green Tourism a stanovilo si jasné cíle pro dosažení nulových emisí. Aby tyto cíle splnilo, již instalovalo několik solárních panelů a řešení pro bateriové úložiště (BESS). Nicméně středisku chyběly celkové systémové informace a schopnost maximalizovat využití BESS nad rámec jednoduchého principu zvyšování podílu vlastní spotřeby z obnovitelných zdrojů.

Pro podnik působící v pohostinství bylo velmi důležité, aby jakákoliv instalace nebo probíhající energetický projekt neovlivnil pobyt zákazníků v resortu.

Proto byla přizvána společnost Wattstor, aby dodala technologii, která by vdechla život vizi inteligentního zeleného energetického systému a byla současně schopna bez rizika těžit také z obchodování na trhů s elektřinou.

Projekt

Hlavním cílem bylo získat více z fotovoltaiky a bateriové instalace, a to právě přístupem k obchodním příležitostem v oblasti obchodování s energií. Bylo také nutné výrazně zlepšit funkčnost celého energetického řešení. To vyžadovalo připravit integraci systému na míru jejich stávajícímu hardwaru.

V týmu společnosti Wattstor jsme úzce spolupracovali se zákazníkem, abychom jeho podnikání lépe porozuměli. Vypočítali jsme, že využitím plně dynamického tarifu by byl resort přímo vystaven velkoobchodní ceně elektřiny, a proto jsme hledali lepší řešení.

Společnost Wattstor proto integrovala stávající aktiva, aby umožnila platformě pro řízení energie – Podium optimalizovat spotřebu energie a obchodovat na denním trhu s elektřinou prostřednictvím chytré fixní smlouvy.

Společnosti Wattstor a Bryt Energy ve vzájemné součinnosti dohlížely na přechod z fixní smlouvy na chytrou fixní smlouvu, která eliminovala rizika velkoobchodních cen dodávek, ale zachovala přístup k obchodování na velkoobchodním trhu. Zákazníkovi se i nadále fakturuje jako obvykle podle své sazby p/kWh. Na konci každého měsíce však dostává platbu za obchodní přínosy, které se realizují nad rámec standardního zvýšení podílu vlastní spotřeby z obnovitelných zdrojů.

Řešení od společnosti Wattstor pro prázdninový resort obsahuje:

  • Odborné poradenství
  • Podium: Cloudový nástroj společnosti Wattstor – platformu pro optimalizaci se schopnostmi predikce
  • Řídící jednotka (ECD): Moderní špičkové regulační zařízení společnosti Wattstor
  • Chytrá fixní smlouva Wattstor X Bryt Energy

Výsledky

Klient zaznamenal významný nárůst obchodních přínosů, které přináší jeho energetický systém. Níže uvedené výsledky jsou založené na celkovém měsíčním flexibilním zatížení 100 kW s dostupností 6,2 MWh měsíčně.

£248

ušetřeno za kW ročně

70%

snížení účtu za elektřinu

Are you ready to unlock your energy freedom?

Kontaktujte nás