Wattstor Energe Partnerství

Společnost Wattstor na Slovensku úspěšně nasadila velký systém bateriových úložišť pro podpůrné služby

Tisková zpráva: 2. února 2024

Společnosti Wattstor a ENERGE s hrdostí oznamují svoji spolupráci při zavádění bateriových úložišť pro podpůrné služby na Slovensku. Slovenská rozvodná síť průkopnickým systémem bateriových úložišť (BESS) o výkonu 1,5 MW / 1,6 MWh od společnosti Wattstor, který je prvním z mnoha projektů plánovaných k nasazení v roce 2024, zajistila podporu stability a inovace. Dosažením tohoto významného milníku na konci roku 2023 připravuje společnost Wattstor svému partnerovi, společnosti ENERGE, cestu k finančním výnosům založeným na dostupnosti systému i aktivačních událostí.

Systém Wattstor byl zadán speciálně pro nasazení v rámci podpůrné služby Frequency Containment Reserve (FCR), což je trh určený k podpoře stability sítě a cílů v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého. Do podpůrných služeb FCR mohou vstupovat pouze certifikovaná energetická aktiva a proces ucházení se o účast v této službě může být často časově i technicky náročný. Kombinace digitální platformy ENERGE, systému EMS (energy management system) společnosti Wattstor a technické expertízy vedla k dosažení kompletní certifikace v posledních týdnech roku 2023 a zahájení provozu v lednu 2024.

Wattstor Energe collaboration

„Společnost Wattstor řešila složité certifikační úkoly a zajistila, že systém bateriových úložišť splňuje přísné slovenské normy,“ uvedl Matúš Meliš, projektový manažer společnosti ENERGE. „Jsme přesvědčeni, že tento systém bude plnit své sliby po celý rok 2024.“

Jak funguje baterie

Autonomní jednotky bateriových úložišť fungují jako tlumiče výkyvů v rozvodné síti, které rychle dodávají nebo odebírají energii, aby vyrovnaly výkyvy způsobené obnovitelnými zdroji energie, jako jsou větrná a solární energie. Tím se udržuje stabilita frekvence, předchází se výpadkům a zajišťuje se spolehlivá dodávka energie.

Vzhledem k tomu, že Slovensko usiluje v oblasti obnovitelných zdrojů energie o dosažení ambiciózních cílů, jsou tyto systémy klíčové pro integraci většího množství energie z obnovitelných zdrojů, aniž by byla ohrožena stabilita sítě. Bateriová úložiště přímo přispívají k cílům snižování emisí oxidu uhličitého, protože umožňují širší využívání obnovitelných zdrojů energie.

Plány do budoucna

Společnost Wattstor hodlá spolupracovat se společností ENERGE i na dalších projektech a rozšířit tak svoje úsilí nad rámec více než 100 projektů s průměrnou instalovanou kapacitou 2 MWh, které již realizovala v celé Evropě. „To je teprve začátek,“ poznamenává Patrik Pinkoš, vedoucí evropského prodeje společnosti Wattstor. „Díky certifikaci pro tento projekt a partnerství se společností ENERGE bude budoucí nasazení rychlejší a plynulejší.“

Průkopnický úspěch společnosti Wattstor odráží rostoucí potřebu flexibility rozvodné sítě v souvislosti s nasazováním obnovitelných zdrojů energie na Slovensku. „FCR mají s přibývajícím počtem obnovitelných zdrojů  zásadní význam pro udržení stability sítě,“ dodává Pinkoš. „Naše technologie bateriových úložišť je připravena hrát klíčovou roli v této úžasné energetické transformaci. Nedávné zavedení samostatné dotace pro systémy BESS na Slovensku navíc z tohoto regionu činí velmi atraktivní místo pro podnikání.“

Oliver Zuskin, spoluzakladatel společnosti ENERGE:

„Spolupráce se společností Wattstor představuje významný pokrok v našem poslání poskytovat inovativní energetická řešení a služby. Naše vlastní digitální platforma vybavená skutečně virtuálním terminálem pro podpůrné služby nám umožní optimalizovat výkon sítě a přispět k odolnější a udržitelnější energetické infrastruktuře na Slovensku.“


KONEC

Wattstor je energetická technologická společnost, která se snaží odstranit všechny překážky související s přechodem na čistou energii. Poskytuje vše, co podniky a komunity potřebují k výrobě, ukládání a řízení elektrické energie z obnovitelných zdrojů: od plně financovaných systémů energie z obnovitelných zdrojů a bateriových úložišť až po nejmodernější systém EMS pod názvem Podium. Díky týmu předních odborníků v oboru pomáhá společnost Wattstor průmyslovým a investičním firmám navrhovat, zavádět a integrovat na míru šité systémy, které snižují náklady na energii, překonávají omezení sítě a minimalizují emise uhlíku. 

Společnost Wattstor, která již realizovala více než 100 projektů ve Velké Británii, České republice, na Slovensku, v Polsku a v Chorvatsku, je ideálním partnerem pro projekty bateriových úložišť.

Společnost ENERGE je výrobcem zelené energie, agregátorem a poskytovatelem služeb v oblasti energetiky. Společnost se zavázala poskytovat špičková řešení, jež optimalizují výkon sítě a přispívají k udržitelné energetické budoucnosti. Investováním do obnovitelných zdrojů energie přispívá společnost ENERGE k ekologičtější a udržitelnější energetice.

Kontakt pro média: Amy Wilson, Head of Strategic Propositions ve společnosti Wattstor.

Stáhněte si kopii tiskové zprávy zde.

Know someone who'd be interested in this? Why not share it:

Author

Patrik Pinkoš, Wattstor

Patrik Pinkoš

Vedoucí inženýr prodeje

Patrik posouvá společnost vpřed svou směsí hlubokých technických znalostí a strategického obchodního ducha. Absolvoval magisterské studium elektroenergetiky na Vysokém učení technickém v Brně a do týmu přináší jedinečnou kombinaci technických odborných a obchodních znalostí, kterou propojuje výzkum a vývoj, prodej a projektové řízení a posouvá společnost kupředu.