Systém řízení energie přináší do farmy Suttons Farm udržitelnost a úspory

Výkon, kapacita úložiště i výroba elektřiny. Vše optimalizováno a ušito na míru potřebám farmy pomocí systému řízení energie – platformy Podium od společnosti Wattstor

Systém řízení energie na farmě Suttons Farm

Farma Suttons Farm se skládá z mnoha budov určených k zemědělským i rezidenčním účelům. Pokrokově smýšlející majitel investoval značné prostředky do dekarbonizace vytápění celého areálu, což ovšem znamenalo, že denní odběr elektřiny přesahoval 100 kWh. Společnost Wattstor implementovala svůj jedinečný systém řízení energie (EMS) a bateriový systém pro ukládání energie, aby farmě Suttons Farm pomohla efektivněji využívat vlastní energii a zároveň snížit náklady.

Opravdová výzva

Třífázové napájení s tarifem Economy 7, umožňovalo přes noc využívat elektřinu za pouhých 8 pencí za jednotku. Přesto však bylo nejvíce elektřiny spotřebováváno během dne, a tudíž byly během dne zaznamenány i nejvyšší náklady. Denní výdaje na elektřinu čím dál více poukazovaly na to, že je zde skvělá příležitost pro optimalizaci.

Farma Suttons Farm, kombinace zemědělských/zpracovatelských prostor i rezidenčních budov

Řešení od společnosti Wattstor

Nejdříve společnost Wattstor nainstalovala svoji platformu pro systém řízení energie Podium.

Tato instalace umožňovala sledovat spotřebu energie na úrovni podružného rozvaděče s výjimečnou přesností. Díky použití těchto reálných a přesných dat bylo možné stanovit parametry integrovaného systému úložiště solární energie, přizpůsobeného potřebám farmy, co se týče výkonu, kapacity úložiště i generace elektřiny.

Následné byl nadimenzován jeden třífázový invertor/nabíječka tak, aby odpovídal maximální místní spotřebě energie, čímž se zajistilo řešení vhodné i do budoucna. Poté se do systému postupně přidávali DC solární panely současně s využitím různých střech. To bylo zásadní proto, abychom nepotřebovali samostatné žádosti o připojení generátorů elektrické energie k distribuční síti (ve Spojeném království označovány jako G99). Během několika měsíců se přidá celkem 60 kWp solárních panelů, přičemž každé pole panelů bude uvedeno do provozu, ihned po instalaci.

V uzavřeném systému je použita také baterie Pylontech s kapacitou 108 kWh. Bateriové úložiště pokrývá denní potřeby místního odběru při odečtení přímé spotřeby solární energie. V létě ukládá přebytečnou výrobu pro noční použití. V zimě dobíjí baterii elektřinou z nočního tarifu, a ta pak může být využita pro spotřebu během dne.

Platforma Podium vytváří uzavřený okruh řídicího systému pro bateriový systém a přesně přizpůsobuje výstup invertoru místní poptávce po energii. Díky povaze systému lze v budoucnu do schématu řízení energie integrovat také tepelné úložiště. To aktivuje tepelná čerpadla, když je baterie plně nabitá.

Bateriový systém Pylontech a solární invertor Refu řízený inteligentním EMS systémem Podium společnosti Wattstor.

50kW

Invertor s nabíječkou

108kW

Lithiová baterie

60kWp

Optimalizéry solární energie

Are you ready to unlock your energy freedom?

Kontaktujte nás