Řešení mikro elektrické sítě pro okresní rady

Projekt pro veřejný sektor – mikro produkce solární energie pro místní zastupitelství dvou anglických okresů.

Rychlé nabíjení elektromobilů, solární přístřešky pro auta a bateriová úložiště (BESS), vše optimalizováno díky platformě Podium

Silné partnerství mezi sousedícími okresy, vývojářem nejmodernějších solárních panelů a společností Wattstor přináší dvěma volnočasovým střediskům velké úspěchy v oblasti jejich ekologických iniciativ.

O okresních radách okresů Babergh a Mid Suffolk

Rady okresů Babergh a Mid Suffolk jsou významnými členy sdružení Suffolk Climate Change Partnership (SCCP). Obě místní rady jsou odhodlány podporovat komunity, podniky a občany Suffolku. Chtějí snižovat emise uhlíku, šetřit peníze snížením spotřeby energií a reagovat na klimatické změny.

Zastupitelství těchto okresů chtěly využít dva nově postavené přístřešky pro auta na parkovištích volnočasových center jako příležitost k maximalizaci výroby a spotřeby zelené energie. Jejich motivace vycházela z jejich deklarace stavu klimatické nouze a plánu pro snižování emisí uhlíku, který podporuje udržitelnou výrobu energie.

O společnosti Polysolar

Společnost Polysolar je vývojář, designér a instalátor architektonických solárních řešení s širokou škálou instalací realizovaných během uplynulých 10 let. Společnost Polysolar vyvinula a uvedla na trh řadu transparentních fotovoltaických zasklívacích materiálů určených k integraci do stále širšího spektra řešení. Tato řešení zahrnují stříšky, parkovací přístřešky, fasády i další originální použití.

Projekt mikro produkce solární energie pro místní rady

Cílem bylo realizovat minimalistický projekt místní výroby energie ve formě dvou vysoce optimalizovaných, nově postavených multifunkčních fotovoltaických přístřešků pro auta. Dalším cílem bylo maximalizovat spotřebu ze stávající fotovoltaiky na střechách obou volnočasových center, integrovat systémy bateriových úložišť a zajistit také možnost v budoucnosti doplnit tento systém i o nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla.

Modulární design bateriového systému společnosti Wattstor umožnil nainstalovat baterie, které nejlépe vyhovují oběma lokalitám. Baterie byla vždy dimenzována podle místního zatížení a produkce solární energie, aby bylo možné maximalizovat využití obnovitelné výroby na místě a minimalizovat tak odběr ze sítě. Společnost Wattstor úzce spolupracovala s firmou Polysolar na návrhu zakázkového kontejnerového řešení pro místní bateriová úložiště.

Sudbury – Parkovací přístřešek u Kingfisher Leisure Centre

Stowmarket – Mid Suffolk Leisure Centre

Parametry systému

Místní zastupitelství okresů jsou vlastníky těchto energetických aktiv pro mikro produkci elektřiny a vnímají je jako svoji dlouhodobou investici. Vlastní nemovitosti a solární fotovoltaická zařízení (přístřešky) a vystupují jako výrobce energie a pronajímatel. Provozovatelé volnočasových center, kteří jsou nájemníky, jsou odběrateli energie na základě soukromého kontraktu PPA (Power Purchase Agreement).

Výsledky

Zefektivnění spotřeby solární energie: to znamená levnější a ekologičtější energii. Místní obyvatele navíc nyní mohou nabíjet své vozy energií, která je vyrobená lokálně.

Radní Jessica Fleming, členka kabinetu okresní rady Mid Suffolk pro životní prostředí (prostřednictvím sdružení New Anglia):

„Jedná se o skvělý krok ve prospěch snížení uhlíkové stopy našich volnočasových center – jednoho z našich největších emitentů – který nás přibližuje k dosažení našeho cíle v podobě uhlíkové neutrality. Je to také úžasná příležitost jít příkladem, který budou následovat ostatní. Využíváme naše vlastní aktiva k výrobě elektřiny a maximalizujeme využití dostupného prostoru.

Podpora udržitelné dopravy, zlepšení kvality ovzduší v okrese a současně zajištění, že lidé budou chtít naše města navštěvovat, je zásadní pro podporu ekologičtější budoucnosti a vize pro naše klíčová města.“

114

parkovacích míst

bylo firmou Polysolar zastřešeno fotovoltaickými přístřešky ve dvou lokalitách

10

nabíječek pro elektromobily

bylo celkem nainstalováno v obou lokalitách což odpovídá: 8 x rychlým nabíječkám (7 kW) a 2 x super rychlým nabíječkám (22 kW)

350 kW

bateriových úložišť (BESS)

bylo celkem instalováno v obou lokalitách: 150 kW / 324 kWh BESS v Sudbury a 200 kW / 432 kWh BESS ve Stowmarketu

Are you ready to unlock your energy freedom?

Kontaktujte nás