Nabíjecí stanice pro elektromobily používá EMS od Wattstoru k regulaci spotřeby energie

EV Carging Project

Případová studie: Nabíjecí stanice pro elektromobily používá EMS od Wattstoru, aby se vyhnula nutnosti zvyšování kapacity sítě.

V tomto projektu společnost Wattstor spolupracuje s chorvatským národním dodavatelem energie (HEP), aby umožnila snižování spotřeby energie ze sítě v době špičky pro nabíjecí stanici pro EV (elektromobily) v okrese Kalovac.

Řešení

V lokalitě Kalovac se nachází 4 nabíjecí stanice pro EV s výkonem 50 kW a 1 nabíječka s výkonem 175kW, které jsou připojeny na jednu transformátorovou stanici. Plánované rozšíření nabíjecí stanice v této lokalitě by vyžadovalo nákladné navýšení limitu připojení k síti.

Společnost Wattstor dodala a uvedla do provozu moderní systém řízení energie (EMS) a kontejnerový systém pro ukládání energie do baterií. Tento systém doplňuje energii ze sítě a poskytuje schopnost snížit špičky poptávky (peak-shaving), když poptávka překročí předem stanovené hodnoty povolené spotřeby ze sítě.

EV Carging Project

Kromě funkce snížení spotřeby energie ze sítě během špičky může vlastní systém řízení energie (EMS) od společnosti Wattstor přispět k optimalizaci nabíjení podle požadavků zákazníků, jako například:

 • zákazník, který přijel jako první, odjíždí nejdříve,
 • prioritizace pro vybrané nabíjecí stanice,
 • optimalizace na základě času za účelem využití dynamických tarifů pro spotřebu energie.

Použití platformy Wattstor s sebou přináší také možnost, že koncový uživatel může v budoucnu také:

 • začlenit další zdroj energie a rozšířit tak výrobu,
 • přidat bateriové úložiště,
 • zvýšit provozní zatížení i
 • přidat další nabíjení elektromobilů.

Vše aniž by musel modernizovat svůj systém EMS.

Výsledky

Tento úvodní projekt slouží jako pilotní studie a po úspěšném ověření se rozšíří na další čerpací stanice v celém regionu.

Projekt byl financován konsorciem NEXT-E, což je unikátní spolupráce čtyř předních společností z odvětví elektřiny, ropy a plynu. Tyto firmy spojily síly s výrobci automobilů s cílem vytvořit vzájemně kompatibilní a nediskriminující nabíjecí síť pro elektromobily jako životaschopnou alternativu k vozidlům se spalovacím motorem. Konsorcium tvoří následující společnosti:

 • E.ON Group,
 • MOL Group,
 • Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku,
 • PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku),
 • a také společnosti Nissan a BMW.

Do projektu se zapojila také řada chorvatských výzkumných ústavů, které budou z těchto lokalit sbírat data, aby se dozvěděly bližší informace o tom, jak funguje nabíjení elektromobilů a pomohly tak zajistit podkladové informace pro budoucí strategie týkající se nabíjení elektromobilů v zemi.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může společnost Wattstor pomoci vaší organizaci realizovat podobné projekty, kontaktujte nás.

375kW

nabíjecí kapacita pro EV

Are you ready to unlock your energy freedom?

Kontaktujte nás