Skladování energie na rychle rostoucím českém trhu

Jak mohou české firmy co nejlépe využít své obnovitelné zdroje energie? Přinášíme vám přehled, jak se skladuje energie na českém trhu.

Rozhovor s Patrikem Pinkošem, technickým manažerem prodeje ve společnosti Wattstor Czech Republic

Díky dominanci uhlí v energetickém mixu se lidé v České republice tradičně těší nízkým cenám elektřiny a stabilním dodávkám paliva pro domácí použití. Nedávná energetická krize spolu s tlakem zainteresovaných stran a regulačních orgánů na dekarbonizaci však vyvolaly bezprecedentní otřesy na energetickém trhu v zemi. 

V letech 2019 až 2020 produkce uhlí klesla o 24 %. Tato klesající tendence nadále pokračuje, jelikož země rychle zvyšuje dostupnou kapacitu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jelikož se iniciativy v oblasti energetické účinnosti a výroby energie v místě spotřeby stávají skutečně rozšířeným tématem, jak mohou české firmy co nejlépe využít těchto možností? O tom jsme hovořili s Patrikem Pinkošem, technickým manažerem prodeje ve společnosti Wattstor Czech Republic.

 

Patrik Pinkos and colleagues in London

Patrik Pinkoš (při prezentaci týmu, nahoře) vede prodejní aktivity společnosti Wattstor v České republice, na Slovensku a ve střední Evropě. Svou kombinací hlubokých technických znalostí a strategického obchodního ducha žene společnost kupředu. Patrik získal magisterský titul v oboru elektroenergetiky na Vysokém učení technickém v Brně a přináší tak jedinečný koktejl technických odborných a obchodních znalostí a podporuje růst společnosti tím, že propojuje výzkum a vývoj, obchodní oddělení a projektové řízení.

Čím je Česká republika zajímavá pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie?

Nyní je vhodná doba, aby Česká republika urychlila svůj přechod na čistou energii. Země po celém světě se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu a Česká republika není výjimkou. Solární systémy skýtají obrovský potenciál – mají ideální klimatické podmínky a značnou finanční podporu z EU. 

Situace v zemích střední a východní Evropy je podobná a společnost Wattstor v nich již úspěšně dokončila řadu systémů obnovitelných zdrojů energie – například v Polsku, Chorvatsku a na Slovensku. 

Výrazná penetrace projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů v regionu by mohla přinést velké množství čisté energie a skutečně urychlit cestu k cíli „net zero“. V současnosti však nejsme schopni plně využít výhod solární energie a dalších obnovitelných zdrojů energie. Pro tento cíl budou stěžejní bateriová úložiště. Propojením místní výroby energie s bateriovými systémy pro skladování energie (BESS) budou firmy schopny skutečně zhodnotit své investice do obnovitelné energie.

Co nastartovalo rychlý růst obnovitelných zdrojů v České republice?

Země se vždy těšila velmi nízkým nákladům na energie díky velkým domácím zásobám uhlí. Motivace k investicím do čistších zdrojů energie proto byla minimální. 

Aktuální energetická krize však toto změnila. Na rozdíl od jiných evropských zemí se česká vláda tradičně spoléhá na samoregulaci trhu a vyhýbá se zásahům ze strany státu. To znamená, že s růstem cen se spotřebitelé a podniky museli vyrovnat s vyššími účty za energie. 

Ve druhé polovině roku 2022 vláda schválila tzv. cenový strop pro ceny energií, ty však byly i tak mnohem vyšší než v minulosti. Vlivem toho se podniky začaly obávat nestálosti velkoobchodních cen a začaly hledat způsoby, jak se stát soběstačnějšími a vyrábět vlastní energii z obnovitelných zdrojů.

Tlak zainteresovaných stran a regulačních orgánů zároveň povzbudil české firmy k investicím do obnovitelných zdrojů energie. 

Evropská unie nabízí několik pobídek, které mají podpořit růst místní výroby elektřiny. Například Modernizační fond podporuje investice do energetické účinnosti, skladování, modernizace sítí a rekvalifikace pracovníků. Fond hradí až 35 % nákladů na komerční projekty týkající se obnovitelných zdrojů a až 50 % v případě přidání bateriového úložiště. V případě komunitních projektů se úhrada z dotace se zvyšuje až na 75 % nákladů.

Ve společnosti Wattstor jsme si však všimli, že české podniky investují do projektů obnovitelných zdrojů i bez dotací, protože si uvědomily, že místní výroba čisté energie je velmi výhodná.

Jaké další hospodářské faktory přispívají k růstu obnovitelných zdrojů energie v oblasti?

Česká republika je výrobní zemí, která exportuje velké množství do EU, zejména do Německa. Sídlí zde mnoho světových korporací, které vyvážejí komponenty pro průmyslová odvětví, například automobilový a elektronický. 

To znamená, že výrobci, kteří v EU zavádějí přísnější politiku cíle „net zero“, očekávají stejné standardy od dodavatelů v širším dodavatelském řetězci. Tlak zainteresovaných stran tak podporuje české výrobce, aby snižovali své Scope 2 emise pomocí investic do obnovitelných zdrojů energie.

Kromě toho se cena energie skládá z komerční části, kterou určují dodavatelé, a z regulované části, kterou řídí stát. Energetický regulační úřad (ERÚ) pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energie. Pro velké zákazníky by se podle návrhu měla regulovaná část ceny elektrické energie meziročně zvýšit o 113 % na úrovni vysokého napětí a o 206 % na úrovni velmi vysokého napětí.

Jak společnost Wattstor pomáhá českým podnikům při přechodu na novou energetiku?

Náš inovativní systém řízení energie (EMS) s názvem Podium umožňuje společnostem optimalizovat spotřebu energie a vytěžit obnovitelné zdroje do maxima. Systém Podium využívá tržní data v reálném čase, podniky tedy mohou využívat elektřinu ze sítě, když je poptávka nízká a ceny příznivé, a v době vysoké poptávky používat elektřinu vyrobenou a uskladněnou vlastními prostředky. Tato funkce je zcela automatizovaná a nevyžaduje žádný zásah člověka, podniky se tedy nemusí o nic starat.

Nabízíme však více než to. Díky našim špičkovým odborným znalostem v oboru můžeme spolupracovat s našimi zákazníky na návrhu a realizaci kompletních energetických systémů, včetně obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť a nejmodernějšího EMS. S našimi odbornými znalostmi navíc dokážeme připravit energetické systémy na míru specifickým potřebám průmyslových a obchodních podniků, které obvykle potřebují ad hoc řešení pro rozsáhlé projekty. 

Můžeme se také pochlubit úspěšnými projekty – ve Velké Británii a České republice jsme realizovali přes 100 projektů, v rámci kterých je ukládáno více než 60 MWh energie v úložištích spravovaných systémem Podium.

Proč nejsou projekty energie z obnovitelných zdrojů ještě rozšířenější, když je k dispozici dostatek finančních prostředků a silná podpora ze strany zainteresovaných subjektů a regulačních orgánů? Jakým významným výzvám čelí čeští podnikatelé?

Velkou výzvou je kvalita práce. Trh s obnovitelnými zdroji energie je na strmém vzestupu a mnoho dodavatelů vidí příležitost, jak se na této vlně svézt a rychle vydělat. Ne každý však poskytuje kvalitní komponenty a ne každý má odborné znalosti a know-how, aby klientům poradil tak, aby jim pomohl k co nejlepším výsledkům. 

To je něco, co společnost Wattstor dělá jinak. Naši odborní technici mají zkušenosti a odborné znalosti, aby mohli poskytnout našim zákazníkům kvalifikované poradenství. Kromě toho máme za sebou řadu úspěšných realizací ve Velké Británii a v České republice. 

Ve Spojeném království jsme například nedávno spolupracovali s farmaceutickou distribuční společností Mawdsleys, kdy bylo cílem maximalizovat instalovaný výkon jejich střešních solárních panelů. Kvůli omezením v síti mohly solární panely společnosti Mawdsleys vyrábět jen asi 40 % energie, kterou závod potřeboval. Poté, co naše společnost Wattstor nainstalovala DC/DC měnič a EMS, mohla společnost Mawdsleys vyrábět energii potřebnou pro svůj závod, a navíc ji 25 % zbylo. Tato přebytečná energie se nyní prodává do vnitrostátní sítě, ale v budoucnu bude využívána k napájení elektrických nákladních vozidel. 

V České republice v současnosti realizujeme mimo jiné projekt 1MW/2MWh pro společnost Hennlich. V minulosti jsme pomohli přednímu dřevozpracovatelskému závodu v zemi snížit náklady na energie tím, že jsme za pouhých 18 dnů dokázali realizovat naše řešení EMS a BESS. Připravili jsme EMS a BESS na míru, abychom zajistili maximální návratnost solárních panelů společnosti, snížili částku na vyúčtování o 75 % a zajistili dobu návratnosti pouhé tři roky. 

To dokazuje, že když se společnosti obrací na důvěryhodné odborníky, mohou dosáhnout skutečné výjimečných výsledků v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které umožňují podnikům převzít otěže nad svou energií a zároveň přispět k zelenějším zítřkům. 

Další informace o službách společnosti Wattstor na poli správy energie, se spojte s naším týmem.

Know someone who'd be interested in this? Why not share it: