Řešení bateriového úložiště (BESS) pro distributory elektrické energie

Umožňuje distributorům v České republice snížit měsíční platby a vyhnout se pokutám

Společnost Wattstor navázala spolupráci se společností Ista Solar za účelem vytvoření bateriového a solárního systému pro distribuční soustavu elektrické energie.  V rámci bezproblémového řešení bylo dodáno chytré úložiště, které zajistilo přenos energie v rámci omezení sítě a zamezilo udělování vysokých pokut.

Výzva projektu EMS pro Energo KD

Energo KD je distributor elektrické energie v České republice. Hlavní činností společnosti je výroba, distribuce a prodej energií v průmyslovém areálu v Králově Dvoře a jeho blízkém okolí.

  • Společnost Energo KD je napojena z rozvodny Tetín na úrovni 110 kV.
  • Z rozvodny Tetín vedou dvě 22kV vedení s přenosovou kapacitou 22 MW.
  • Přívodní vedení je vedeno do vstupní rozvodny se třemi transformátory 22 / 5,25 kV, 6,3 MVA.
  • Je k dispozici i záložní vedení s přenosovou kapacitou 2 MW.

Partner – společnost Ista Solar

Společnost Ista Solar využívá nejmodernější technologie ke stavbě elektráren na míru, a na celý systém poskytuje kombinovanou záruku 25 let. Dlouhá životnost a plná funkčnost systému zajistí výrobu elektřiny na desítky let.

Řešení

Zákazník má místní distribuční soustavu, ve které dochází ke špičkám v odběru, proto musí distribuční soustava platit za vyšší rezervovanou kapacitu nebo čelit pokutám za překročení rezervované kapacity.

Zajímavou částí tohoto projektu je, že vzhledem k povaze sítě se 2 bateriová úložiště (BESS) nachází 10 km od sebe. Jsou také doplněny fotovoltaickou elektrárnou, která v případě potřeby nabíjí baterie.

Kombinovaný EMS a úložiště energie společnosti Wattstor kontroluje poptávku po energii a dodává ji z baterií, kdykoli je potřeba, a to pomocí peak-shaving funkce.

Společnost Wattstor realizovala toto řešení během dvou dnů ve dvou samostatných fázích. Spolupracovali jsme se společností ISTA Solar, která provedla fyzickou instalaci. Společnost Wattstor učinila systém chytrým (EMS/BESS), zajistila logistiku projektu, spolupracovala na návrhu a uvedla systém v místě instalace do provozu.

5 let

předpokládaná návratnost

2 dny

instalace

528kW

Projekt o velikosti

Are you ready to unlock your energy freedom?

Kontaktujte nás